Lövgroda

Lövgrodan är 5 cm och sitter på blad och äter insekter