© GERTs BLOGGBILDER

Natur Fåglar Insekter Sommar Vinter no registration needed counter

Karp

Karp (Cyprinus carpio) är en sötvattenlevande karpfisk som härstammar från Asien, men som inplanterad förekommer i Australien, Europa och USA. Karpen är världens mest odlade fisk.

Karpen har en kompakt kroppsform med långsträckt ryggfena och kraftig stjärtspole. Den har två skäggtömmar på överläppen och en i varje mungipa. En karp kan väga upp till 30 kg och bli 100 cm lång. I Sverige väger den vanligen omkring tre kilo.

Karpens föda består av frön och alger men även insekter, snäckor, musslor och kräftdjur. Karpen slutar äta och lägger sig i dvala på botten om vattentemperaturen understiger 8C och klarar av att leva i syrefattigt vatten. Den är skygg och intar ofta sin föda om natten.

Arten är mycket reproduktiv, och varje enskild hona kan lägga upp till en miljon ägg per år.

Sportfiskeklubben Svenska Karpklubben värnar om fisken och inventerar alla svenska karpvatten. Det svenska sportfiskerekordet är på 32 450 gram. 

Fisken är fotograferad på Magle Våtmark   Karpen  finns också  i Vittsjö 

Fler bilder  på min hemsida  vigg5.se Postat 2019-08-01 21:29 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Blomkrabbspindel

Blomkrabbspindel (Misumena vatia) är en spindelart i familjen krabbspindlar. 

Honorna, som är större än hanarna, kan bli upp till 10 mm i kroppslängd medan hanarna blir maximalt 5 mm. Dessa spindlar kan ha varierande färg beroende av vilken blomma de sitter på. Vanligaste färgerna är vita eller gula med strimmor och fläckar av rött eller lila, men de kan även vara av en heltäckande färg. Hanarna är av helt annan färg och teckning.

Namnet krabbspindel kommer ifrån att den liknar en krabba i sina utsträckta främre ben och i dess förmåga att gå i sidled likt en krabba.

Blomkrabbspindlar har förmågan att, så att säga, flyga när de känner sig hotade men även då de vill flytta till nytt område vilket de verkar göra med jämna mellanrum. På den blomväxt de sitter på ställer de sig med baken i vädret och skjuter ut tunn silkestråd som förs med vinden och fortsätter skjuta ut trådar lite då och då tills de får en att fastna i en närbelägen växt, till exempel ett högt växande strå. De trådar som inte fastnar i något tar de och hovar in och käkar upp då det är värdefull materia. När en tråd fastnat klättrar de över till den nya platsen och klättrar upp så högt de kan.

På dessa höjder blir de ofta föremål för rovdjur som fåglar och trollsländor. När de blir attackerade släpper de silkesseglet och sträcker ut sina främre ben varvid de seglar ner till marken.

Spindelen är fotograferad i Vittsjö 

Flerbilder  på min  hemsida  vigg5.se Postat 2019-07-30 10:47 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Vinbergssnäcka som parar sig

Vinbergssnäcka (Helix pomatia) är ett blötdjur i klassen snäckor vars ursprungliga utbredning omfattar centrala och sydöstra Europa, men som människan, eftersom den är ätlig, har introducerat till många andra områden i Europa. Vinbergssnäckan är Europas största landsnäcka. Djuret självt kan som vuxen ha en kroppslängd på 10 centimeter och skalhöjden kan vara upp till 5 centimeter.

Den kan stänga till öppningen till sitt skal genom att utsöndra ett speciellt ämne som stelnar i kontakt med luft så att en täckande hinna, epifragma, bildas över öppningen. Detta lock skyddar snäckan mot uttorkning under övervintringen och då det är mycket torrt om sommaren.

. Att äta vilda snäckor rekommenderas dock inte, därför att det påverkar de vilda bestånden negativt (många lokala bestånd kan vara små) och för att snäckor kan vara värddjur för inälvsparasiter som även kan infestera människor. Ska man äta snäckor är det även viktigt att snäckorna kommer från en giftfri miljö (till exempel inte är plockade nära vägar eller besprutade åkrar). I odlingar kan man bättre kontrollera vad snäckorna äter.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se

Bilderna är fotograferade i VittsjöPostat 2019-06-28 13:58 | Permalink | Kommentarer (4) | Kommentera

Liljekonvalj

Liljekonvaljen  blommar ca 20 dagar tidigare  än vanligt  Hälsningar  Gert Postat 2019-05-06 07:45 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Sångsvan

Sångsvan (Cygnus cygnus) är en mycket stor vit andfågel. 

Den häckar i mindre vatten på tundra, på myrar och mossar och i mindre sjöar ofta långt upp i norr. Den har dock under de senaste decennierna återtagit den utbredning i Skandinavien som den hade förra seklet, det vill säga att den idag häckar ända ner till Skåne. Den finns till och med som häckfågel så långt söderut som på några få platser i Polen.

Boet är ofta oerhört stort, speciellt på höjden, och det består av växtdelar som mest tas från sjöbotten. Den normala häckningstiden är i maj och juni men det förekommer att den börjar redan i mitten av april. Honan lägger fyra till sju smörfärgade ägg och ruvar i cirka 30 till 36 dygn. Ungarna lämnar boet efter bara några dygn men stannar hos föräldrarna oftast minst två månader eller ibland fram till föräldrarnas nästa häckning.

Födan består av olika vattenväxter som den betar från sjöbotten.

Sångsvanen är Finlands nationalfågel 

Den är även Norrbottens landskapsfågel 

Sängsvanen  är fotograferad  på Magle Våtmark 

Fler bilder  på min hemsida  vigg5.sePostat 2019-04-22 20:09 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera
1 2 3 ... 196 Nästa