© GERTs BLOGGBILDER

Natur Fåglar Insekter Sommar Vinter no registration needed counter
2015-10-28 19:33 © GERTs BLOGGBILDER
                                                                                     ***                                                                                    *** Förstora  läs mer..

Läst 4373 ggr | 6 kommentarer.
2015-10-25 21:07 © GERTs BLOGGBILDER
    Skata (Pica pica) är en kråkfågel inom släktet skator. Den förekommer i stora delar av Eurasien och norra Afrika. Europa är skatan vanlig, särskilt i bebodda områden, och med sin karakteristiska ... läs mer..

Läst 3188 ggr | 4 kommentarer.
2015-10-25 18:11 © GERTs BLOGGBILDER
                                                                                 *****************                                                                        ***********************     ... läs mer..

Läst 3403 ggr | 1 kommentarer.
2015-10-24 16:15 © GERTs BLOGGBILDER
Fjällvråk (Buteo lagopus) är en rovfågel. Den är en utpräglad flyttfågel som häckar cirkumpolärt i de nordligaste delarna av holarktis Fjällvråken är 49-60 cm lång och har en vingspann på 123-148 cm, ... läs mer..

Läst 4612 ggr | 2 kommentarer.
2015-10-23 21:02 © GERTs BLOGGBILDER
Domherre (Pyrrhula pyrrhula) är en stor och kraftig fink som förekommer i Europa och Asien, inklusive Kamtjatka och Japan. Den lever främst i barrskog från lågland till bergsskogar, gärna i ... läs mer..

Läst 3386 ggr | 7 kommentarer.
1 2 3 ... 5 Nästa 

Tidigare blogginlägg